Bezpieczne place zabaw

W trakcie projektowania placów zabaw niezbędne jest wzięcie pod uwagę wielu elementów, od wyboru i rozmieszczenia poszczególnych przyrządów, przez zastosowanie bezpiecznej nawierzchni, aż po dobór odpowiedniej roślinności czy ławek dla opiekunów. Tworzenie koncepcji jest procesem złożonym i bardzo odpowiedzialnym. Dlatego też powinni się tym zajmować wyłącznie profesjonaliści.

Na co zwrócić uwagę?
 • umiejscowienie ławek oraz różnego rodzaju siedzisk musi być odpowiednio przemyślane. Opiekunowie, którzy na nich usiądą muszą wzrokiem obejmować cały teren, a jednocześnie być jak najbliżej dziecka, w razie upadku czy innych urazów. Ważne jest również to, aby zlokalizować je w najbardziej ryzykownych miejscach, aby reakcja mogła być możliwie najszybsza.
   
 • nawierzchnia musi spełniać określone kryteria. Przede wszystkim jej powierzchnia zależy od wysokości, na której bawią się dzieci. Im wyższe urządzenie tym bezpieczna nawierzchnia musi być większa. Zazwyczaj przy sprzętach o wysokości 1,5 metra strefa powinna wynosić również 1,5 metra wokół urządzenia, licząc od jego maksymalnego wychylenia. W przypadku karuzeli strefa ta może wynosić nawet 2 metry od krawędzi urządzenia.
   
 • bardzo istotny jest również nadzór nad bezpieczeństwem placów zabaw, poszczególnych urządzeń oraz samych dzieci. Istotne są regularne kontrole, przeglądy i serwisowanie, zgodnie z obowiązującymi standardami. Według normy PN-EN 1176-7 administratorzy tych terenów zobligowani są do prowadzenia trzech rodzajów kontroli, a jej zakres musi obejmować ścieżki, wejścia, siedziska, ogrodzenia i oczywiście same urządzenia.
   


Najważniejsze jest jednak to, że żaden program kontroli nie będzie miał racji bytu, jeśli wszelkie zalecenia ustalone w trakcie inspekcji nie będą wykonywane. Chodzi tu w szczególności o wymianę części, impregnację urządzeń czy ich malowanie. Istotne jest również, aby przy wszelkich pracach naprawczych wykorzystywano wyłącznie oryginalne części od producenta.


Ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa:

 • Wymiary urządzeń, a także trudność zabawy muszą być dostosowane do wieku użytkowników, którzy będą z nich korzystać.
   
 • Bezpieczeństwo urządzeń wielofunkcyjnych musi być sprawdzone pod kątem każdej jego funkcji, a nie tylko jednej.
   
 • Na poszczególnych sprzętach nie może zbierać się woda.
   
 • Należy brać pod uwagę wszelkie ryzyko, które może być stwarzane przez poszczególne konstrukcje.
   
 • Sprzęt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał dostęp również dla osób dorosłych.
   
 • Bezpieczne place zabaw mają swojego administratora. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku na danym terenie, muszą być umieszczone na tabliczce w widocznym miejscu. Muszą się na niej znaleźć również numery telefonu do głównych służb ratunkowych. Warto zadbać o budkę telefoniczną nieopodal atrakcji.
   
 • Zamknięte urządzenia, takie jak np. tunele o długości większej niż dwa metry muszą mieć dwa wejścia, pozwalające na swobodną ewakuację.
   
 • Poszczególne sprzęty muszą być oznaczone nazwą oraz adresem producenta bądź przedstawiciela, pozwalającymi na ich identyfikację w razie nagłych wypadków.
   


Ochrona dla dzieci na pierwszym miejscu

Tworzymy bezpieczne place zabaw dla dzieci, myśląc o najdrobniejszych szczegółach. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam przewidywać wszelkie ryzykowne sytuacje i eliminować je już na poziomie powstawania projektów. Aranżując dany teren bierzemy pod uwagę każdy czynnik, mogący zagrozić zdrowiu lub życiu najmłodszych użytkowników. Jest to dla nas priorytet, gdyż wiemy jak ogromną odpowiedzialność biorą na siebie zarówno producenci urządzeń, jak i projektanci oraz administratorzy tych kolorowych terenów.